Tài trợ bởi vatgia.com

Hotline: 094 698 1217

slide13 LPG50new LPG50new2 G12A slide16 banner01 L-302-G1 L-302-G12 L403-F1 IMG_7799 copy IMG_0279 copy IMG_0336 copy bennew2 bennew Bung-co-mui1 Bung-co-mui2 S403G12new SAN-BUNG2 SAN-BUNG S202-G1aa S202-G1b

Giới Thiệu ASEAN

CÔNG TY ASEAN thành lập với phương châm SỨC MẠNH LIÊN KẾT để kết nối và phát huy các nguồn lực rời rạc, tạo ra một hệ thống hỗ trợ mạnh mẽ, nâng cao tính hiệu quả, cạnh tranh và phát triển bền vững. LIÊN KẾT TẠO SỨC MẠNH – SỨC MẠNH LIÊN KẾT

Sứ mệnh

Kết nối và phát huy các nguồn lực còn rời rạc của của các doanh nghiệp trong ngành cơ khí vận tải, giao thông vận tải, logistics tại ASEAN để tạo ra một hệ thống mạnh mẽ, cạnh tranh tốt, hiệu quả cao, phát triển bền vững

Tầm nhìn

Là đối tác được ưu ái nhất của các Doanh nghiệp trong ngành cơ khí vận tải, giao thông vận tải, logistics tại ASEAN