CÁC GIÁ TRỊ 


Sức mạnh Liên kết: Sự hợp tác, sự đoàn kết để tạo nên Sức Mạnh Của Bó Đũa- đó là sức mạnh mà dân tộc nào trên thế giới này cũng đề cao. Sức mạnh này to lớn hơn một phép cộng số học đơn thuần. Liên kết cũng chính là hội nhập, khi nó vượt ra khỏi biên giới quốc gia. Đó là xu thế không thể đảo ngược của nhân loại ngày nay...

Tầm nhìn rộng mở: Đưa Tâm và Trí vượt thoát ra khỏi các giới hạn và sự phân biệt (Doanh nghiệp, Quốc gia, Quyền lợi riêng,…) để hướng tới lợi ích chung, hạnh phúc chung, bền vững... Sự vượt thoát các giới hạn cũng là tiền đề để các dân tộc, các nền kinh tế xích lại gần nhau hơn, hợp tác tốt hơn, phát huy các lợi thế,… là cơ sở cho cho nền hòa bình của thế giới.

Tính Sáng tạo: Cải tiến liên tục, hướng đến những điều mới mẻ tốt đẹp hơn… Tôn trọng những lối mòn xưa, nhưng vẫn luôn tìm lối mới, tìm cách nhìn mới, chiều kích mới, không gian mới… để tạo ra những giá trị mới, góp phần làm phong phú hơn, giàu có hơn cho cuộc sống…

Dám Thay đổi: Dám nghĩ khác. Dám làm khác. Dám hiện thực hóa những ý tưởng sáng tạo, để đưa chúng đi vào phục vụ cuộc sống. Ủng hộ mọi sự thay đổi tiến bộ.

Tinh thần phục vụ: Tinh thần xuyên suốt như một sứ mệnh tối hậu- ASEAN CORP được sinh ra là để phục vụ- cho Khách hàng, cho Ngành Kinh tế vận tải, cho Việt Nam, cho khu vực ASEAN, cho tất cả mọi người…

Trách nhiệm cộng đồng: Bởi Tinh thần phục vụ đó, nên trách nhiệm với cộng đồng là một lẽ đương nhiên. Cộng đồng là những nơi ASEAN thuộc về, nên là một đối tượng .

Vì môi trường xanh: Vì chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững. Tinh thần phục vụ và Trách nhiệm cộng đồng thực sự phải thể hiện sự quan tâm đến môi trường thiên nhiên, màu xanh sự sống…, cụ thể trong từng hành động, từng sản phẩm, từng dự án…của ASEAN CORP.