Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng, vận hành, bảo dưỡng xe sơ mi rơ moóc nhãn hiệu: ASEAN do Công ty cổ phần kỹ thuật cơ khí Asean sản xuất lắp ráp. Chúng tôi biên soạn quy định bảo hành này, thông qua các thông số kỹ thuật an toàn chủ yếu và những điều cần lưu ý trong quá trình vận hành sử dụng. Mong Quý khách hàng nghiên cứu kỹ những kiến nghị của Công ty để sử dụng và định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng các bộ phận cấu thành của sơ mi rơ moóc. Nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả kinh tế và an toàn kỹ thuật của sơ mi rơ moóc.


QUY ĐỊNH VỀ CÁC CHI TIẾT ĐƯỢC BẢO HÀNH VÀ THỜI GIAN BẢO HÀNH 


Các trường hợp không được bảo hành hoặc sửa chữa có tính phí:

Khách hàng lưu ý: