Tài trợ bởi vatgia.com

Hotline: 094 698 1217

slide13 LPG50new LPG50new2 G12A slide16 banner01 L-302-G1 L-302-G12 L403-F1 IMG_7799 copy IMG_0279 copy IMG_0336 copy bennew2 bennew Bung-co-mui1 Bung-co-mui2 S403G12new SAN-BUNG2 SAN-BUNG S202-G1aa S202-G1b

Sơ-mi Rơ-móc Xương 40'- 3 Trục (1 Trục Rút)

Email
Chi tiết
KIỂU: AMT  116-LIFT43-F1 KIỂU: AMT  116-LIFT43-F2

LOẠI: MỌC XƯƠNG 40’ 3 TRỤC (1 TRỤC RÚT)

KÍCH THƯỚC (+/-)

Chiều dàix rộng x cao: 12.300 x 2.500 x 1500 mm                             

Kích thước cơ sở: 7.850 + 1310 +1310 mm

TRỌNG LƯỢNG : (+/-)

Tự trọng: 5.760 Kg

Tải trọng: 32.500 Kg

Tổng tải trọng: 38.260 Kg

LOẠI: MỌC XƯƠNG 40’ 3 TRỤC (1 TRỤC RÚT)

KÍCH THƯỚC (+/-)

Chiều dài x rộng x cao: 12.300 x 2.500 x 1500 mm

Kích thước cơ sở: 7.850 + 1360 +1360 mm

TRỌNG LƯỢNG : (+/-)

Tự trọng: 5.600 Kg

Tải trọng: 33.000 Kg

Tổng tải trọng: 38.600 Kg

KIỂU: AMT  116-LIFT43-F3 KIỂU: AMT  116-LIFT43-F4

LOẠI: MỌC XƯƠNG 40’ 3 TRỤC (1 TRỤC RÚT)

KÍCH THƯỚC (+/-)

Chiều dàix rộng x cao: 12.300 x 2.500 x 1480 mm                             

Kích thước cơ sở: 7.880 + 1310 +1310 mm

TRỌNG LƯỢNG : (+/-)

Tự trọng: 5.630 Kg

Tải trọng: 33.370 Kg

Tổng tải trọng: 39.000Kg

LOẠI: MỌC XƯƠNG 40’ 3 TRỤC (1 TRỤC RÚT)

KÍCH THƯỚC (+/-)

Chiều dài x rộng x cao: 12.300 x 2.500 x 1500 mm

Kích thước cơ sở: 7.900 + 1310 +1310 mm

TRỌNG LƯỢNG : (+/-)

Tự trọng: 7.020 Kg

Tải trọng: 31.900 Kg

Tổng tải trọng: 38.920 Kg