Tài trợ bởi vatgia.com

Hotline: 094 698 1217

slide13 LPG50new LPG50new2 G12A slide16 banner01 L-302-G1 L-302-G12 L403-F1 IMG_7799 copy IMG_0279 copy IMG_0336 copy bennew2 bennew Bung-co-mui1 Bung-co-mui2 S403G12new SAN-BUNG2 SAN-BUNG S202-G1aa S202-G1b

Sơ-mi Rơ-móc Xương 40'- 3 Trục

Email
Chi tiết

 

KIỂU:  AMT  S403- E4     KIỂU: AMT  S403- E5     KIỂU: AMT  -S403- E7

LOẠI: MỌC XƯƠNG 40’ 3 TRỤC 

KÍCH THƯỚC (+/-)

Chiều dàix rộng x cao: 

 • 12.300 x 2.500 x 1500 mm

Kích thước cơ sở: 

 • 7.850 + 1310 +1310 mm

TRỌNG LƯỢNG : (+/-)

Tự trọng: 5.750 Kg

Tải trọng: 32.500 Kg

Tổng tải trọng: 38.250 Kg

    LOẠI: MỌC XƯƠNG 40’ 3 TRỤC

    KÍCH THƯỚC (+/-)

    Chiều dàix rộng x cao: 

 •     12.300 x 2.500 x 1440 mm

    Kích thước cơ sở: 

 •     7.850 + 1310 +1310 mm

    TRỌNG LƯỢNG : (+/-)

    Tự trọng: 5.890 Kg

    Tải trọng: 32.600 Kg

    Tổng tải trọng: 38.490 Kg

    LOẠI: MỌC XƯƠNG 40’ 3 TRỤC

    KÍCH THƯỚC (+/-)

    Chiều dàix rộng x cao: 

    12.315 x 2.500 x 1530 mm

    Kích thước cơ sở: 

 •     7.800 + 1310 +1310 mm

    TRỌNG LƯỢNG : (+/-)

    Tự trọng: 5.380 Kg

    Tải trọng: 33.600 Kg

    Tổng tải trọng: 38.980 Kg

 

KIỂU: AMT  S403- E8 

 

    KIỂU: AMT  -S403- F10

  

KIỂU: AMT  -S403- F11

LOẠI: MỌC XƯƠNG 40’ 3 TRỤC

KÍCH THƯỚC (+/-)

Chiều dàix rộng x cao: 

 • 12.310 x 2.500 x 1510 mm

Kích thước cơ sở: 

 • 7.900 + 1310 +1310 mm

TRỌNG LƯỢNG : (+/-)

Tự trọng: 5.800 Kg

Tải trọng: 33.200 Kg

Tổng tải trọng: 39.000 Kg

    LOẠI: MỌC XƯƠNG 40’ 3 TRỤC

                (12 KHÓA GÙ)

    KÍCH THƯỚC (+/-)

    Chiều dàix rộng x cao: 

 •     12.300 x 2.500 x 1470 mm

    Kích thước cơ sở: 

 •     7.820 + 1310 +1310 mm

    TRỌNG LƯỢNG : (+/-)

    Tự trọng: 5.980 Kg

    Tải trọng: 33.000 Kg

    Tổng tải trọng: 38.980 Kg

LOẠI: MỌC XƯƠNG 40’ 3 TRỤC

                (Chở Container)

    KÍCH THƯỚC (+/-)

    Chiều dàix rộng x cao: 

 •     12.300 x 2.500 x 1510 mm

    Kích thước cơ sở: 

 •     7.820 + 1310 +1310 mm

    TRỌNG LƯỢNG : (+/-)

    Tự trọng: 6.050 Kg

    Tải trọng: 32.900 Kg

    Tổng tải trọng: 38.950 Kg